KÖZLEMÉNY

 

Március 2-án Brüsszelben az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei minősített többséggel jóváhagyták a magyar tilalmat a MON 810 jelű kukoricamoly ellen védett kukorica termesztésére vonatkozóan. A takarmány és élelmiszeripari célból történő felhasználást nem érintette a szavazás, az továbbra is engedélyezett hazánkban. Az Európai Bizottságot Nagy Britannia, Hollandia, Svédország és Finnország támogatta, míg tartózkodtak vagy Magyarország és Ausztria mellett álltak ki a MON 810-es kukoricát termesztő Európai Uniós tagállamok, Spanyolország, Románia, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Portugália, Németország és Lengyelország. A döntés előtt rendkívül erős diplomáciai tevékenység folyt a tagállamok között, amelynek eredményeképpen született a magyar tilalmat megerősítő, csak politikai engedményekkel magyarázható végeredmény. Függetlenül a kimeneteltől a MON 810-es kukorica biztonságához nem férhet kétség. A MON 810 az elsők között került köztermesztésbe 1997-ben az Egyesült Államokban, majd 1998-ban az Európai Unió is engedélyezte a termesztését, illetve a takarmányként, élelmiszerként való felhasználást. A tíz évnél hosszabb múltnak köszönhetően mára a MON 810-zel kapcsolatban gyűlt össze a legtöbb gyakorlati és tudományos tapasztalat. Az összesen 100 millió hektár fölötti területen végzett termesztés folyamán, illetve a legalább félmilliárd tonna termény felhasználásakor nem jelentkezett egyetlen egy tudományosan megerősített környezeti vagy egészségügyi probléma sem. Ugyanígy a tudományos közlemények döntő többsége is biztonságosnak találta a MON 810-et. A március 2-i szavazás előtt és közvetlenül utána számos megalapozatlan, hitelrontó állítás hangzott el a MON 810-es kukoricával kapcsolatban Magyarországon. Ráadásul több kijelentés növénytani tájékozatlanságról és a gazdasági hatások félreértelmezéséről tanúskodott. Az a tény, hogy a MON 810-et termesztő EU-s tagállamok is támogatták a tilalmat, azt mutatja, hogy egyértelműen politikai döntés született, amely sajnálatosan figyelmen kívül hagyta a valós tudományos tényeket.

A politikai sikerre törekvők szenzáció hajhász nyilatkozatai gátolják a tisztánlátást, alaptalan félelmet keltenek a fogyasztókban egy olyan, a fejlődést szolgáló technológiával kapcsolatban, amelyet a világ más tájain eredményesen alkalmaznak. A MON 810-es kukorica kapcsán megengedhetetlen csúsztatásokat és általánosításokat sulykolnak a köztudatba, ami hosszú távon káros hatással van az egész magyarországi növényi géntechnológiára, és szab gátat a MON 810-nél újabb és hazánkban is nagyobb jelentőségű fejlesztések meghonosításának is.

 

 

Szeged, 2009. március 4.

BARABÁS ZOLTÁN BIOTECHNOLÓGIAI EGYESÜLET

További információ:

Dr. Györgyey János

titkár

Tel: 62 599 707

Email: arthur@brc.hu